Şirkət xəbərləri

Satıcılar Birliyi Qrupu Orta İlin Komanda Yaratma Fəaliyyətləri

2020-08-07


Bu yaxınlarda, Satıcılar Birliyi Qrupu, 2020-ci ilin birinci yarısındakı performans artımını hərtərəfli təhlil etmək və 2020-ci ilin ikinci yarısının iş mərkəzini vurğulamaq üçün 2020-ci il orta konfransını keçirdi.

 

Konfrans heyecan verici komanda qurma fəaliyyətləri ilə davam etdi.

# Satıcılar Birliyi #

Qızmar günəşin altında hamı topu və su şüşəsini yerə düşməməyə çalışdı. Oyunlar vasitəsilə həmkarlar komanda işinin vacibliyini daha dərindən dərk etdilər.